ΠΟΛ. 1180 /27-09-2018

Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.