Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε το εκμισθούμενο ακίνητο σας στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλετε τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής. 

 

1
​​​

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης - Ενημερωτικό φυλλάδιο
Βίντεο (Παρουσίαση Εφαρμογής)


Σχετικές διατάξεις - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι