Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ν. 4172/2013)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

  1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  2. Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
  3. Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προθεσμίες

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις