Παλαιότερες Προθεσμίες

2021

 • 14/6: για Κομιστές Αξιογράφων 6 (Α. 1124 /31-05-2021 (ΦΕΚ Β' 2359)
 • 4/6: για τις αιτήσεις Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
 • 12/5: για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (7): Αίτηση χορήγησης - ΚΥΑ ΓΔΟΥ 420/25-04-2021 (ΦΕΚ 1689)
 • 26/4: για Αξιόγραφα, δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα
 • 19/4: για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (7): Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος - KYA ΓΔΟΥ 366/02-04-2021 (ΦΕΚ 1290)
 • 9/4: για τους Κομιστές Αξιογράφων 4 - Α. 1080/31-03-2021 (ΦΕΚ B’ 1330)
 • 16/3 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (6): Αίτηση  χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 232/01-03-2021 (ΦΕΚ 804)
 • 5/3 για τους Κομιστές Αξιογράφων 3:  ΚΥΑ Α1036/2.3.2021 (ΦΕΚ Β' 817)
 • 24/2 Επιστρεπτέα Προκαταβολή (6): Αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥΑ ΓΔΟΥ 177/22-02-2021 (ΦΕΚ 701)
 • 15/2 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5): Αίτηση Χορήγησης (Μόνο για πράκτορες ΟΠΑΠ) ΚΥΑ ΓΔΟΥ 133/2021
 • 8/2 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5): Αίτηση Χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 38/2021
 • 2/2 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5): Αίτηση Χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 19/2021
 • 19/1 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5): Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΥΑ ΓΔΟΥ 4/2021
 • 15/1 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5): Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΥΑ ΓΔΟΥ 1/2021

2020

 • 30/11 για την Επιστρεπτέα προκαταβολή (4): Αίτηση χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/2020
 • 2/11 για την Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020
 • 2/11 για την Επιστρεπτέα προκαταβολή (3): Αίτηση χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020
 • 28/9 για την Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534/300 ευρώ ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020
 • 28/9 για την επιστρεπτέα προκαταβολή (3): Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΚΥΑ ΓΔΟΥ 222/21.09.2020
 • 14/9 για τα αξιόγραφα Α.1191/2020
 • 31/8 για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534/300 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020
 • 22/7 για την επιστρεπτέα προκαταβολή (2): Αίτηση χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 148/3.7.2020
 • 25/6 για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534/300 ευρώ ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.
 • 19/6 για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ ΚΥΑ 57856/11.6.2020 (Β’ 2250).
 • 26/6 για την επιστρεπτέα προκαταβολή (2): Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131&138/2020
 • 19/5 για την επιστρεπτέα προκαταβολή (1): Αίτηση χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 (Β’ 1645).
 • 7/5 για τους κομιστές αξιογράφων.
 • 21/4 για την επιστρεπτέα προκαταβολής (1): Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΚΥΑ Α 1076/2.4.2020 (Β΄1135).