Δοκιμαστικό περιβάλλον

Portal για Προγραμματιστές

a

 

 1. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ myDATA REST API  - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 2. δοκιμαστικό περιβάλλον - Νέες διευθύνσεις

Νέα έκδοση v1.0.7 - τι περιλαμβάνει:

 • Ενσωμάτωση Αποφάσεων 1188/2022 ,  1023/2023
 • Νέες  Λειτουργικότητες


1.    QRcode – Α 1188/2022 

 • Κατά τη διαβίβαση παραστατικού από ERP επιστρέφεται επιπλέον κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί QR code (τύπου URL), για την επισκόπηση του παραστατικού - QrCodeUrl


2.    Πεδίο i_special_inv_category  – Α 1188/2022 και Α 1023/2023

Α 1188/2022
 

 • Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής - αλλοδαπής (προσθήκη)  
 • Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083) κοινής υπουργικής απόφασης (προσθήκη) 
 • Έσοδα λιανικής ξενοδοχείων (τροποποίηση) 
   

Α 1023/2023

 • Αγορά αγροτικών αγαθών υπηρεσιών Άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση) / αντικατάσταση του - Αγορά αγροτικών αγαθών_3.1 (προσθήκη)  της 1188/2022 
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1 (προσθήκη), για τον 1ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021 μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 - όχι από επιχειρήσεις μόνο ΑΑΔΕ
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_2 (προσθήκη), για τον 2ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021 μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 - όχι από επιχειρήσεις μόνο ΑΑΔΕ
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης Απόκλιση (προσθήκη) μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5


3.    ΑΦΜ Λοιπών συσχετιζόμενων οντοτήτων - OtherCorrelatedEntities 
4.    Δεδομένα μεταφορικών μέσων - OtherTransportDetails

5.    Tax Free Παραστατικά

 • Προσθήκη Εκτός του αριθμού διαβατηρίου και Χώρα έκδοσης διαβατηρίου
 • Στα Tax Free  παραστατικά – το πιστωτικό παραστατικό λιανικής  να μπορεί να συσχετιστεί με στοιχείο λιανικής 11.*

6.    Στα  παραστατικά 8.1 (ενοίκιο - έσοδο)  και 17.1 Μισθοδοσία να επιτρέπονται  «κρατήσεις»

7.    Στα παραστατικά 13.*, 14.*, 15*, 16* στην παραγωγή του Uid να συμμετέχει και το ΑΦΜ λήπτη 

8.    Δυνατότητα διαβίβασης γραμμών  τέλη με Φ.Π.Α.  και φόροι με Φ.Π.Α.  στα παραστατικά 6.1 και 6.2

a