Δοκιμαστικό περιβάλλον

Portal για Προγραμματιστές

a

 

Νέα έκδοση v1.0.6 - τι περιλαμβάνει:
 

1.Υποστήριξη τροποποιήσεων   Α 1038/2022 και Α 1090/2022

2.Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

 • Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
 • Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων-Χρεώσεις Δωματίου
 • Λογιστική Εγγραφή
 • Tax Free

3.Πεδίο Transmission failure στα ERP

 • Απώλεια Διασύνδεσης

4. Προσθήκες αναφορικά με Tax Free Παραστατικά

5. Προσθήκες αναφορικά με  FUEL παραστατικά

6.Επιπλέον Κατηγορίες

 • εξαιρέσεων Φ.Π.Α.
 • Παρακρατούμενων Φόρων
 • Λοιπών Φόρων
 • Τελών

7.Χαρακτηρισμοί  

 • Νέοι συνδυασμοί  
 • απενεργοποίηση συνδυασμών

8.Παραστατικά Κατηγορίας τακτοποίησης εσόδων – εξόδων 17.*

 • διαβιβάσεις σε επίπεδο γραμμής με ειδικό rec_type που δηλώνει ότι τα ποσά των αξιών της γραμμής είναι αρνητικά

9.  Διαβίβαση από λήπτη αποκλίσεων

10.Διαβίβαση από λήπτη παραστατικού λόγω παράλειψης διαβίβασης Εκδότη

11. Νέες Μέθοδοι RequestMyIncome και RequestMyExpenses

12.Εμπλουτισμός Μεθόδων RequestDocs, RequestTransmittedDocs

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/12/2022: Διαθέσιμο το δοκιμαστικό περιβάλλον – Νέες διευθύνσεις

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ myDATA REST API  - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

a