Επιχειρησιακό Σχέδιο Α.Α.Δ.Ε. 2017

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017 σε μορφή PDF.