Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις) 2019

Κατάλογος Δεκεμβρίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΔΔΥ Μαγουλέζας (19-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας ΔΔΔΥ Μαγουλέζας (19-12-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μυτιλήνης (20-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μυτιλήνης (20-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Στυλίδας (18-12-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Στυλίδας (18-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (12-12-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (12-12-2019)

Δικακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας Αθήνας (05-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας Αθήνας (05-12-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Αυτοκινήτων Τελωνείου Κέρκυρας (10-12-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Αυτοκινήτων Τελωνείου Κέρκυρας (10-12-2019)

 

Κατάλογος Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Δημοπρασίας υλικών Αθήνας και Επαρχίας (21-11-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας υλικών Αθήνας και Επαρχίας (21-11-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πάτρας (11-11-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πάτρας (11-11-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Tροχοφόρων Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (05-11-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (12-11-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (12-11-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (07-11-2019)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (07-11-2019)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (05-11-2019)

 

Κατάλογος Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. του Τελωνείου Ηρακλείου (31-10-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. του Τελωνείου Ηρακλείου (31-10-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Ρόδου (30-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Ρόδου (30-10-2019)

Ανακοίνωση πλωτών επαρχίας και εξωλέμβιων κινητήρων για διάλυση (24-10-2019)

Διακήρυξη πλωτών επαρχίας και εξωλέμβιων κινητήρων για διάλυση (24-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κω (23-10-2019)

Ανακοίνωση και Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (21-10-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καρπάθου (22-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Καρπάθου (22-10-2019)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ( Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αιγίου (09-10-2019) )

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αιγίου (09-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αιγίου (09-10-2019) - (συνοδευτικό αρχείο Excel)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (15-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (15-10-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας και Επαρχίας (10-10-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας και Επαρχίας (10-10-2019)


Κατάλογος Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (26-09-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (26-09-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας για την πώληση πλωτών Επαρχίας (24-09-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την πώληση πλωτών Επαρχίας (24-09-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (25-09-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (25-09-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρεθύμνου (19-09-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ρεθύμνου (19-09-2019)

 

Κατάλογος Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (28-08-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (28-08-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (08/08/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (08/08/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Μαγουλέζας (01/08/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Μαγουλέζας (01-08-2019)

 

Κατάλογος Ιουλίου 2019

Διακήρυξη οχημάτων για Κυκλοφορία ημερομηνίας (29-07-2019)

Ανακοίνωση οχημάτων για Κυκλοφορία ημερομηνίας (29-07-2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας Τροχοφόρων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (11-07-2019)

Aνακοίνωση δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (11-07-2019)

 

Κατάλογος Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Λάρισας (26-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Λάρισας (26-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Νο 3945(1) - Φορτηγών Κυκλοφορίας & Διάλυσης (27-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Νο 3945 - Φορτηγών Κυκλοφορίας & Διάλυσης (27-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Τρικάλων (28-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Τρικάλων (28-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας O.T.K.Z. - Φορτηγών Αποθήκης Μαγουλέζας (27-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας πλωτών και κινητήρων (20-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας πλωτών και κινητήρων (20-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτρας (12-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτρας (12-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης(14-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης(14-06-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ηγουμενίτσας (07-06-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Ηγουμενίτσας (07-06-2019)

 

Κατάλογος Μαΐου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Αποθήκης Μαγουλέζας (28-05-2019)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Αποθήκης Μαγουλέζας (28-05-2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (14-05-2019)

Aνακοίνωση δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (14-05-2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (21-05-2019)

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (21-05-2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κω (15/05/2019) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κω (15/05/2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας τροχοφόρων Τελωνείου Πάτμου (16/05/2019)

Ανακοίνωση δημοπρασίας τροχοφόρων Τελωνείου Πάτμου (16/05/2019)

Ανακοίνωση - Διακήρυξη δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Λέρου (09/05/2019)

 

Κατάλογος Απριλίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (23/04/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (23/04/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (18/04/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας για την πώληση Ακτινογραφικών Φίλμς και Αργύρου (16-04-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την πώληση Ακτινογραφικών Φίλμς και Αργύρου (16-04-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας Ο.Τ.Κ.Ζ.(18/04/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας τρεϊλερ Μαγουλέζας (08/04/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας χαρτί αρχείου Λάρισας (08/04/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Αποθήκη Μαγουλέζας (08/04/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Μαγουλέζας (02/04/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (02/04/2019)

 

Κατάλογος Μαρτίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Σύρου (27/03/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Σύρου (27/03/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Φορτηγών για Κυκλοφορία και Διάλυση (19-03-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Φορτηγών (19-03-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας υλικών Μαγουλέζας (18-03-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (18-03-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για χαρτί Αρχείου Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης κ.ά. (18-03-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας για χαρτί Αρχείου Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης κ.ά. (18-03-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (21-03-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (21-03-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (21-03-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (21-03-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (20/03/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Πάτρας (20/03/2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κέρκυρας (06/03/2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κέρκυρας (06/03/2019)

 

Κατάλογος Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας (26-02-2019)

Διακήρυξη δημοπρασίας Οχημάτων αποθήκη Μαγουλέζα (26-02-2019)

 

Κατάλογος Ιανουαρίου 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας Υλικών (28-01-2019)

Ανακοίνωση δημοπρασίας στα Κεντρικά Γραφεία της Δ.Δ.Δ.Υ. (28-01-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (16-01-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (16-01-2019)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου Δημοπρασίας (28-01-2019)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου Δημοπρασίας (28-01-2019)