Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις) 2021

Κατάλογος Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Σύρου (21-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Σύρου (21-12-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (20-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (20-12-2021) (Ορθή Επανάληψη)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Αιγίου (17-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αιγίου (17-12-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (17-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (17-12-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (03-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Μαγουλέζας (03-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Επιβατικών Οχημάτων Μαγουλέζας (03-12-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Δ.Ο.Υ. Κω & Υλικών Τελωνείου Πάτρας & Χωρικής Αρμοδιότητας Πατρών 3982Α2, 3982Γ1, 3982Γ2 (02-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικού της Δ.Ο.Υ. Κω (02-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών του Τελωνείου Πατρών (02-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Χωρικής Αρμοδιότητας Τελωνείου Πατρών (02-12-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών Τελωνείου Πατρών (02-12-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών Τελωνείου Πατρών (02-12-2021)

Κατάλογος Νοεμβρίου 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας (01-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας (01-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (11-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (11-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. Μαγουλέζας (11-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων άλλων Τελωνείων (15-11-2021) - ΟΡΘΗ

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας Δημοπρασίας της 11ης Νοεμβρίου για τις 15 Νοεμβρίου (15-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για δίκυκλα και Φορτηγά Κυκλοφορίας (15-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας OTKZ και δίκυκλα διάλυσης (15-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Αποθήκης Πολίχνης (18-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Βορείου Ελλάδος (19-11-2021)

Ανακοίνωση αναβολής Δημοπρασιών Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (24-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (24-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου (25-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου (25-11-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (29-11-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (29-11-2021)

Κατάλογος Οκτωβρίου 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κατερίνης (05-10-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Υλικών Μαγουλέζας (08-10-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Μαγουλέζας (08-10-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (08-10-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (08-10-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καλύμνου (13-10-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (14-10-2021)

 Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (14-10-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (14-10-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (14-10-2021)

Κατάλογος Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κέρκυρας (15-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κέρκυρας (15-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (22-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (22-09-2021)

Παράρτημα - Πίνακες Δημοπρατούμενων Ειδών Τελωνείου Πατρών (22-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (23-09-2021)

Ανακοίνωση και Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Χανίων (23-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (23-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (23-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (23-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Απόθηκης Πολίχνης (27-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας A' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (27-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Άλλων Τελωνείων Βορείου Ελλάδος (28-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Αλλων Τελωνείων Βορείου Ελλάδος (28-09-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (29-09-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (29-09-2021)

Κατάλογος Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (01-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΟΤΚΖ Τελωνείου Λάρισας (02-07-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας ΟΤΚΖ Τελωνείου Λάρισας (02-07-2021)

Ανακοίνωση και Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Σύρου (13-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Στυλιδας (14-07-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης (16-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης (16-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (20-07-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας ΔΔΔΥ (20-07-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (21-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (01-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (21-07-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (28-07-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (28-07-2021)

Κατάλογος Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Μαγουλέζας (28-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Σύρου (02-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Μαγουλέζας (28-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δ.Δ.Δ.Υ. Μαγουλέζας (25-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (25-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (25-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Τελωνείου Κω (15-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ Τελωνείου Κω (15-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (18-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (18-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (17-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (17-06-2021)

Ανακοίνωση και Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Πατρών (14-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Λήμνου (28-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Λήμνου (28-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μεσολογγίου (17-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μεσολογγίου (17-06-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (10-06-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (10-06-2021)

Κατάλογος Μαΐου 2021

Ανακοίνωση Δημοπρασίας ΟΤΚΖ Τελωνείου Λάρισας (27-05-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΟΤΚΖ Τελωνείου Λάρισας (27-05-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας A' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (24-05-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (24-05-2021)

Ανακοίνωση και την Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (20-05-2021)

Κατάλογος Απριλίου 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας Δικύκλων διάλυσης Μαγουλέζας (16-04-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Δικύκλων διάλυσης Μαγουλέζας (16-04-2021)

Ανακοίνωση δημοπρασίας χαρτιού αρχειακού υλικού (15-04-2021)

Διακήρυξη δημοπρασίας χαρτιού αρχειακού υλικού (15-04-2021)

Ανακοίνωση δημοπρασίας χαρτιού αρχειακού υλικού (15-04-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Ηρακλείου (14-04-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Ηρακλείου (14-04-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (08-04-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (08-04-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Πατρών (07-04-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Τελωνείου Πατρών (07-04-2021)

Κατάλογος Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση εξαίρεσης ομάδων υπό δημοπράτηση οχημάτων από δημοπρασία και διόρθωση ονόματος για πληροφορίες Τελωνείου Λάρισας (26-03-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Λάρισας (26-03-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Λάρισας (26-03-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Μαγουλέζας (12-03-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (Κεντρικά Γραφεία ΔΔΔΥ) (17-03-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (Κεντρικά Γραφεία ΔΔΔΥ) (17-03-2021)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (Κεντρικά Γραφεία ΔΔΔΥ) (17-03-2021)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. Μαγουλέζας (12-03-2021)