Δοκιμαστικό περιβάλλον

Portal για Προγραμματιστές

a

 

 1. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ myDATA REST API  - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 2. δοκιμαστικό περιβάλλον - Νέες διευθύνσεις

Νέα έκδοση v1.0.8 - τι περιλαμβάνει:

ΝΕΟ Μέθοδος RequestVatInfo – επιστρέφει δεδομένα προσυμπλήρωσης πίνακα εισροών – εκροών  δήλωσης ΦΠΑ Φ2, που συνδέονται με τον ΑΦΜ μιας οντότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 1. Επέκταση μορφότυπου παραστατικών για εξυπηρέτηση Διακίνησης, ειδική ένδειξη διακίνησης – υποχρεωτικά πεδία
 2. Νέο Παραστατικό 9.3 Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο
 3. Α 1170/2023

  - Σκοπός Διακίνησης – εμπλουτισμός εγγραφών
  - Μονάδες Μέτρησης Ποσότητας
  - Συσχετιζόμενες Οντότητες 
  - Επίδομα Θέρμανσης
  - Συναλλαγές Εστίασης 
  - Νέο  Παραστατικό 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS/ 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS  επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
  - Νέο  Παραστατικό 8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS /8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
  - Νέο  Παραστατικό 8.6 - Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης

 4. EPOS/POS Α 1155/2023

  - Επαύξηση δεδομένων πληρωμών (Provider's Signature, ΕCR Token)
  - Νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών SendPaymentsMethod (Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών   διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους) 
  -  Νέα μέθοδος διαβίβασης  παραστατικών υπό έκδοση  SendUnsignedInvoices (Η χρήση της μεθόδου γίνεται για τη διαβίβαση Provider's Signatures στις περιπτώσεις που τελικά δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του παραστατικού και δεν αποδίδεται MARK)

a