Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε το εκμισθούμενο ακίνητο σας στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλετε τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής. 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

​​​

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης - Ενημερωτικό φυλλάδιο
Βίντεο (Παρουσίαση Εφαρμογής)


Σχετικές διατάξεις - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι