Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση  Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.

Το Αποδεικτικό Ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) Υπουργικής Απόφασης και μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε σε πραγματικό χρόνο.

Βήμα-βήμα
  1. Υποβολή Αίτησης Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.
  2. Κλικ στο συνέχεια
  3. Επιλέγω την αιτία έκδοσης
  4. Συμπληρώνω τον Φορέα που θα κατατεθεί
  5. Εάν επιλεχθεί «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» πρέπει να συμπληρωθούν και τα στοιχεία τίτλου πληρωμής.
  6. Κλικ στο Υποβολή
  7. Εκτύπωση
  8. Δημιουργία PDF και εκτύπωση
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις