Σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία-παιδικά έπιπλα

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έλεγχοι ως προς το ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης σε προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας που αναφέρονται  στο ΕΝ 13986:2005 "Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking" («Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση»), όπως κατηγορίες μοριοσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών (κόντρα πλακέ), μη επενδυμένα.

 

Ισχύουσα νομοθεσία

ΚΥΑ Ζ3-7835 : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα-Επιτροπή Επίπλου».

 

ΚΥΑ Ζ3-5430  Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα − Επιτροπή Επίπλου.