90 χρόνια ΓΧΚ

Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί για τα 90 χρόνια του, έχει οργανώσει τις ακόλουθες ημερίδες:

 

  1. «Συμβολή του ΓΧΚ στην οικειοθελή συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία των χημικών προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHEREE», Αθήνα 21/5/2019
  2. «Η Συμβολή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στη Λειτουργία του Γενικού Χημείου του Κράτους», Αθήνα 29/5/2019
  3. «Η Συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους στην Προστασία του Καταναλωτή και τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων», Λάρισα 24/6/2019
  4. «Η Συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους στην Προστασία του Καταναλωτή και τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων», Πάτρα 23/9/2019
  5. «Η προσφορά του Γενικού Χημείου του Κράτους στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του καταναλωτή, στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας», Ρόδος 7/10/2019
  6. «90 χρόνια Γενικό Χημείο του Κράτους», Θεσσαλονίκη 21/10/2019
  7. «Η Συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του καταναλωτή, στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας» - «Ο Νέος Κανονισμός για τα Αλκοολούχα Ποτά/Τσικουδιά Κρήτης, Παραγωγή, Ποιότητα, Προοπτική», Ηράκλειο 15/11/2019
  8. «Η Προσφορά του Γενικού Χημείου του Κράτους στην Προστασία του Καταναλωτή, στη Διασφάλιση των Δημοσίων Εσόδων, και στην Στήριξη του Υγιούς Ανταγωνισμού», Αλεξανδρούπολη 3/12/2019