10617/12-07-2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019 [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ