30/002/000/6654

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης μονώσεων για την επισκευή της μόνωσης σε κτίρια της Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/10/2019