ΔΔΑΔ Β 1035825 ΕΞ 2023 /15-03-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Αυτοτελών Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.