ΔΔΑΔ Β 1140498 ΕΞ2023/13-11-23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων και των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων