ΔΔΑΔ Β 1169494 ΕΞ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου