ΔΔΑΔ Γ 1037438 ΕΞ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.), Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)