Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

1η Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του  2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης