Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου  για  τη στέγαση της ΙΓ' Δ.Ο.Υ.  Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων