Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΕΛ.ΚΕ Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΕΛ.ΚΕ Θεσσαλονίκης της ΑΑΔΕ