Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης για την στέγαση της ΔΟΥ Τρικάλων.

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης για την στέγαση της ΔΟΥ Τρικάλων.