Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) 

Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ)  - Αρ. Πρωτ. 44646 ΕΞ 2019/20-05-2019