Διακήρυξη διαγωνισμού φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου αρμοδιότητας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.