Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας.