Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Μεγίστης