Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας

Διακήρυξη Γ’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ρεθύμνου