Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ.  Ναυπλίου.