Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών