Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.