Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας