Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στο αρχείο της ΔΟΥ Πύργου και ΔΟΥ Αμαλιάδος.