ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1113205 /13-08-2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 15.000 SMS για τις ανάγκες του έργου – Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη μηχανογραφική παρακολούθηση της διακίνησης του (εσωτερικής καύσης) πετρελαίου θέρμανσης