Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Α 1134907 ΕΞ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) κάμερας για βιντεοσκόπηση , ενός (1) τριπόδου στήριξης της κάμερας και ενός (1) ειδικού μικροφώνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ καθώς και μίας (1) βιντεοκάμερας, ενός (1) μπουμ ήχου, ενός (1) φορητού εγγραφέα ήχου και ενός (1) τριπόδου στήριξης της βιντεοκάμερας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.