Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1146604 ΕΞ 2018/5-10-2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Αποθήκης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ) της Α.Α.Δ.Ε. στη Μαγουλέζα Άνω Λιοσίων Αττικής και του κτιρίου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στην Καλλιθέα Αττικής (Αριστογείτονος 19, 176 71 Καλλιθέα Αττικής) [CPV: 79713000-5 : Υπηρεσίες Φύλαξης]