Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1166195 ΕΞ 2019

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του υπ’αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε. Α 1148828  ΕΞ 2019 διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος καταγραφής με κάμερες (CCTV) & συναγερμού, σε κτίρια όπου στεγάζονται Yπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων