Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.Α 1150736 ΕΞ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων φιαλών συλλογής αλκοολούχων καθώς και φακέλων ασφαλείας ( σακούλες) για την κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων.