Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε. Α 1112355 ΕΞ 2019

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο  κτίριο της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»