Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1038978 ΕΞ 2021

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1034948 ΕΞ 2021 /22.04.2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2021.