Επαναληπτική Διακήρυξη για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων

Επαναληπτική Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στο αρχείο της
Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.