30/002/000/2732

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μεταφορά μεταλλικών αντικειμένων, εξοπλισμού και φιαλών αερίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης