Περιληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (Τελωνείο Ιωαννίνων)

Περιληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Ιωαννίνων.