Πρόσκληση διενέργειας ενός δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

Πρόσκληση διενέργειας ενός δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μέρους του ενεργητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 057701504000, ΑΦΜ 094342976 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 επ. Ν. 4307/2014).