Πρόσκληση διενέργειας πέντε (5) Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών

Πρόσκληση διενέργειας πέντε (5) Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορά στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 057701504000, ΑΦΜ 094342976 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία έχει  υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)