Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

 

Οι αιτήσεις θα μπορούν να να κατατεθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15/10/2018 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.), έως και 04/11/2018 (ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.)