Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο  «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ»

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο   «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ», η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).