ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΦΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, κοπής - ραφής υπηρεσιακών στολών για την κάλυψη των αναγκών των Τελωνείων Ν. 'Εβρου της Α.Α.Δ.Ε.