Πρόσκληση της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Πρόσκληση της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπό ειδική Διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. του Ν. 4307/2014