Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού και toner για τις Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Πειραιά.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών (toner) εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Πειραιά.